Prihlásiť

Zaregistrovať


Rozoslať žiadosti o ohodnotenie

Matig.s.r.o.

OdporúčanéPopulárne
 
0.0 (0)
12662 0 4 0 0 0
marcel Updated
Matig.s.r.o.

 Ťažiskovou oblasťou podnikania spoločnosti je :

1. Projektovanie dopravných stavieb hlavnou náplňou je navrhovanie ciest, miestnych komunikácií, prístupových ciest, poľných ciest, parkovísk, spevnených plôch, čerpacích staníc, dopravného značenia pre všetky stupne projektovej dokumentácie.

2. Elektrokomunikačné sytémy od roku 2001 distribuujeme výrobky pre nízke a vysoké napätie, telekomunikácie a signalizačnú techniku firmy Langmatz GmbH z Garmisch-Partenkirchenu, ktorá je známa produkciou elektrotechnických výrobkov vysokej technickej úrovne a kvality.

Kontakt

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil:
0903 833 709

Stránky na sociálnych sieťach

Referencie

Referencie:
Projektovanie dopravných stavieb - referencie

Rok 2010 - 2012


- Rýchlostná cesta R7 Holice - Dunajská Streda - A=B variant pri preskúmaní širšieho koridoru (južnejšie)
- Diaľnica D2 - NAPOJENIE CESTY II/590 A CESTY III/503010 na D2 - štúdia - spolupráca s inžinierom Milanom Mušákom
- IBV Janíkovce; komunikácie a inžinierske siete - I. etapa (DÚR, DSP, RP)
- Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre 1. etapu obytnej zóny Dubová – Novosady (DÚR, DSP, DRS)
- LOGISTICKO DODÁVATEĽSKÉ CENTRUM TRNAVA, FREMACH - SO 17 Obslužná komunikácia, SO 02 Areálové komunikácie a spevnené plochy , SO 04 Spevnené plochy pri obslužnej komunikácií (DÚR, DSP, RP)
- HALA "ISCOM" MODRA - SO 03 - VETVA A - PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO 04 - VETVA B,C - AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY (DÚR, DSP)
- Bytový dom „BOOMERANG“ – MČ Karlova Ves, Bratislava (DÚR)
- Bytové domy - Mierová ulica, Bratislava - komunikácie a spevenené plochy (DSP)
- Nový závod Krauss Maffei Technologies spol. s r.o. Sučany – 2. etapa INGSTEEL development, s r.o. - SO 02 Cesty a spevnené plochy - (DÚR, DSP, RP)
- VOLZ Filters SK – Výroba Sučany – 1. etapa VOLZ Filters SK s.r.o., Martin - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy ( DSP)
- BURGMAIER - VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU - SO 02 Vonkajšie spevnené plochy (DÚR, DSP)
- SIKO Bratislava-vzorkovňa a predajňa - Trvalé a dočasné dopravné značenie
- Rekonštrukcia McDonald´s Lamač Bratislava - PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY
- Hotel CASTELLUM - BUDATÍNSKA - DOPRAVNÉ RIEŠENIE , NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM A PARKOVISKÁ (DÚR)

- POLYFUNKČNÝ KOMPLEX "PRI MALOM DUNAJI" MOST PRI BRATISLAVE - Dopravné riešenie (DÚR)
- Administratívna budova Reco - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY (DÚR, DSP)
- Rekonštrukcia a dostavba výrobného areálu Ingsteel - SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE (DSP)
- Parkovacia plocha - Lešková ulica 6, Bratislava (DÚR)
- Sídlo MATADOR - Bojnická 3, Bratislava - SO 201 KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY (DSP, RP)
- Sídlo MATADOR - Bojnická 3, Bratislava - SO 103 ENERGOBLOK - SO 201 KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY (DSP, RP)
- POLYFUNKČNÝ OBJEKT, MLYNSKÁ DOLINA, ul. STARÉ GRUNTY, BRATISLAVA - SO-KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY (DÚR, DSP)
- Parkovisko na Jarabinkovej ulici v Bratislave - SO-KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY (DÚR, DSP)
- ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - NOVOSTAVBA LAMAČSKÁ CESTA 111, BRATISLAVA - SO-KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY (DSP)
- PENZIÓN SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ V DÔCHODKOVOM VEKU - SO- SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKO - (RP)
- VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A INŽINIERSKYCH SIETÍ HYDINÁRSKA UL., BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE (DÚR)
- URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA - Dopravné riešenieRok 2009

- Diaľnica D1 Protihluková stena Liptovský Michal - AUTORSKÝ DOZOR
- Diaľnica D1 Protihluková stena Podtureň - AUTORSKÝ DOZOR
- Cesta I/75 a II/511 Dvory nad Žitavou, okružná križovatka (DSP)
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Senica - 24km
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Skalica - 6km
- Sanácia svahu - Šuleková ulica - Bratislava -(RP)
- Priemyselná zóna - I. ETAPA Práznovská cesta - Topoľčany - SO 01 Križovatka na ceste III/06490 (DSP),
SO 02 Komunikácie (DSP)
- Skladovo prevádzkový areál v Senci - SO 02 Spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie (DÚR, DSP)
- Bytové domy - Mierová ulica, Bratislava - komunikácie a spevenené plochy (DÚR)
- Obchodný dom Vrakuňa - komunikácie a spevenené plochy (DÚR)
- Obytný súbor Stupava - Agátky - 1.ETAPA (DÚR, DSP, DRS)
- Bytový dom, Kľukatá ul., BRATISLAVA - Projekt organizácie dopravy
- Prevádzková budova E na Vrátkach - Prístupová komunikácia a spevnené plochy (DSP)
- Administratívne centrum IDO Hutný projekt a.s. - parkovací systém
- ČSPH TESCO - Bratislava - Zlaté piesky - SO 06 Komunikácie (RP)
- Výstavba ČSMP Šintava - Projekt organizácie dopravy
- Prevádzková budova Copy centrum Komárňanská cesta 91 - Komunikácie a spevnené plochy (DSP)
- Zástavba rodinných domov - lokalita Stupava-Noviny - SO 01 Príjazdová komunikácia (DSP)
- Stavebná úprava a prístavba rehoľného domu Liptovská ulica 35, Bratislava 2 (DÚR, DSP)
- Vstavba 7 bytov do podkrovia domu Sibírska ul.č.29, Bratislava - Parkovisko (DÚR, DSP)Rok 2008


- Štúdia križovatky na diaľnici D2 - Studienka
- Pozemkové úpravy v k.ú. Slopná - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- Pozemkové úpravy v k.ú. Sedliacka Dubova - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- SO 101 Križovatka - Pezinská ulica - štátna cesta II/503 (DÚR, DSP)
- Retail park Malacky - SO 201 - Komunikácie - dopravné riešenie
- Diaľnica D1 Protihluková stena Liptovský Michal - (DP, RP)
- Diaľnica D1 Protihluková stena Podtureň - (DP, RP)
- Business Solutions and Logistics Park Senec Západ (DSP)
- HOCHSTAFFL SLOVAKIA - administratívna budova a servis - SO 02 Spevnené plochy a komunikácie (DÚR, DSP, DRS)
- Polyfunkčný objekt f. HESIA s.r.o., Agátová ulica, Bratislava - SO 401 Vonkajšie spevnené plochy (DSP)
- Bytový dom - Ružinov - Nové Záhrady (DSP)
- Bytový komplex - DOLNÉ ZÁPLOTIE, Trebatice (DÚR, DSP)
- Rekonštrukcia a dostavba cirkevného domu v Banskej Štiavnici na Boutique hotel ERB (DSP)
- Rekonštrukcia a prístavba rekreačnej chaty na Donovaloch (DÚR, DSP)
- Sklad potravín, Hrachová ul., Bratislava (DÚR)
- Prístavba stravovacieho zariadenia v Novom Meste nad Váhom
SO 02 Komunikácie a parkovisko (DÚR, DSP)
- ÚPN mesta Tvrdošín - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ČSMP Slovenské Kľačany (DSP)
- Výstavba ČSMP Ratková - Projekt organizácie dopravy
- Prestavba ČSMP Nitrianske Rudno (DSP)Rok 2007

- Dopravno-urbanistická štúdia obchvatu mesta Brezová pod Bradlom č.2
- Pozemkové úpravy v k.ú. Klobušice - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- Pozemkové úpravy v k.ú. Prievaly - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- Administratívne centrum IDO Hutný projekt a.s. - SO 02 Napojenie na komunikácie cesty a spevnené plochy, parkovisko (RP)
- Obchodný areál Slovnaftská - Komárňanská ul., k.ú. Ba - Nivy - Spevnené plochy a parkovisko I. etapa (DSP)
- Novostavba predajného a servisného centra JUNGHEINRICH - Senec (DSP, DRS)
- Penzión a reštaurácia u Bacila /rekonštrukcia/ (DSP)
- Urbanistická štúdia obytnej zóny Benolákovo - Poľná
- Urbanistická štúdia obytnej zóny Malinovo XV
- ÚPN obce Dolné Saliby - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Hviezdoslavov - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Kútniky - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Oľdza - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

- ÚPN obce Orechová Potôň - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Prietrž - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Ratnovce - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- Bytový dom, Bratislava, Lamač -SO 15 - Komunikácia a parkovisko (DÚR, DSP)
- ČSPH TESCO - Nové Zámky - SO 06 Komunikácie (RP)
- ČSMP SLOVNAFT - Viedenská cesta - doplnenie o havarijnú nádrž (DSP)
- OMNIPOLIS administratívná budova Bratislava (DSP)
- Business Solutions and Logistics Park Senec Západ (DÚR)
- Novostavba výrobnej haly a administratívou STM Slovakia, Senec (RP)
- Prevádzkové budovy "A","B","C","D" UL. na Vrátkach, Bratislava (DSP)
- Prestavba ČSPH Nové Mesto nad Váhom
- Parkovanie - televízia JOJ - trvalé dopravné značenie
- Hurbanovo - čerpacia stanica (DÚR)
- Zástavba rodinných domov - lokalita Stupava-Noviny - SO 01 Príjazdová komunikácia (DÚR)
- Bytový dom s polyfunkciou Kazanská-Kvetinárska - SO 02 Dopravné a parkovascie plochy (DSP)
- Preložka Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi, 3.ETAPA - prenosné dopravné značenie - I. ETAPA
- OBYTNÝ KOMPLEX - JURSKÁ, PEZINSKÁ UL. BRATISLAVA - SO 06 Komunikácie (DSP)
- SPRACOVANIE ETYLALKOHOLU A VÍNA - SO 02 CESTY, SPEVNENÉ PLOCHY (DSP)
- Sklad hnojív s kapacitou 50 000 ton Duslo a.s. Šaľa SO 04 Cesty a spevnené plochy (RP)
- Športové centrum - Sotinská ulica - Senica - SO 12 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská - I. ETAPA (RP)
- Polyfunkčný objekt CMV - SPEVNENÉ PLOCHY PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE A PARKOVÍSK (DÚR)
- Prestavba ČSMP Nitrianske Rudno (DÚR)
- BRATISLAVA VAJNORY - REKONŠTRUKCIA VÝDAJNE PHM - OBJ 304a - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY (DSP)
Rok 2006


- Dopravno-urbanistická štúdia obchvatu mesta Brezová pod Bradlom
- Sanácia svahu - Šuleková ulica - Bratislava -(DSP)
- ÚPN obce Hurbanova Ves - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Jahodná - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Jalšové - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Tomášikovo - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- Urbanistická štúdia obytnej zóny Malinovo XIV
- Bytový dom, Bratislava - Kramáre SO 07 Parkovisko a príjazdová komunikácia (DSP)
- ČSPH TESCO - Nové Zámky - SO 06 Komunikácie (DÚR, DSP)
- Rekonštrukcia vnútroblokovej ČSPH SLOVNAFT (DSP)
- ČSPH TESCO - Bratislava - Zlaté piesky - SO 06 Komunikácie (DÚR, DSP)
- Autopriemyselný park Lozorno - prístavba E2 2006 - SO 105 Komunikácie (DSP)
- Dočasné dopravné značenie pre likvidácie ČSPH Slovnaft Bytča, Čadca, Fiľakovo, Kŕčava, Polomka,
Slovenské Nové Mesto, Snina, Stará Turá, Tlmače, Trebišov, Turany, Žarnovica, Zlaté klasy
- 4X2 rodinné domy, Bratislava IV - KARLOVA VES, DEVÍNSKA CESTA (DSP)
- LIDL, Bratislava - Tenčianska ulica - parkovací systém
- Administratívne centrum IDO Hutný projekt a.s. - SO 02 Napojenie na komunikácie cesty a spevnené plochy, parkovisko (DSP)
- AREÁL TRANSPORTS PADROSA - SO 07 - Areálové komunikácie a spevnené plochy (DSP)
- Bytový dom - Petržalka - Ovsište - SO 02 Cesty a chodníky (DSP)
- STM BRATISLAVA - PREDAJNÉ A SERVISNÉ CENTRUM NÁVESOV - SO 350 - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY A ZELEŇ (DSP)
- Likvidácia ČSPH Šahy - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Nitrianske Pravno - Projekt organizácie dopravy
Rok 2002 - 2005


- Prestavba ČSMP Veľký Krtíš (DSP, RP)
- Prestavba ČSMP Kremnica (DSP, RP)
- ČSMP Malacky - Brnenská ul. (DSP)
- ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA ČSMP Slovnaft - BRATISLAVA - DOLNOZEMSKÁ (DSP)
- Verejný skladový objekt - selfSTORAGE BRATISLAVA, KOPČIANSKÁ UL. (DSP)
- Likvidácia ČSPH Gbelce - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Podhájska - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Ilava - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Opatová - Projekt organizácie dopravy

a veľa ďalších.


V rámci pôsobenia v iných organizáciách som sa podieľal na projektovaní stavieb, ako napr.:

- D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty (DVP) - zodpovedný projektant
- I/50 (R2) OBCHVAT MESTA ŽIAR NAD HRONOM (DSP) - projektant
- I/50 a II/566 TIBAVA KRIŽOVATKA (DRS) - hlavný inžinier projektu

Lokalita

Mapa

Vymeniť Štart/Cieľ

Komentáre uživatelov

Neexistujú žiadne užívateľské recenzie pre tento záznam
Ste už zaregistrovaný?
Ohodnotenie (vyššia hodnota - lepšie hodnotenie)
Kvalita služby / vyhotovenia
Rýchlosť dodávky / vyhotovenia
Primeranosť cien
Úroveň komunikácie
Komentáre
Média budete môcť pridať po pridaní Vášho hodnotenia

Značka Dajteto.sk

image

Referencie a hodnotenia

 
0.0 (0)
:
Získať tento widget Zobraziť všetky widgety