Prihlásiť

Zaregistrovať


Rozoslať žiadosti o ohodnotenie

STU - Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta

Populárne
 
3.4 (1)
3624   0   1   0   0   1
dajteto.sk aktualizované:

Podrobnejšie info o škole

Zriaďovateľ školy
štátna škola

Kontakt

Telefón:
+421 2 592 74+klapka

Stránky na sociálnych sieťach

Lokalita

Štúdium na fakulte je založené na základných prírodovedných disciplínach a rozvíja sa cez teoretické, odborné a aplikované predmety do konečných zameraní v inžinierskom stupni štúdia. Rozsah, štruktúra a zastúpenie povinných a voliteľných predmetov vychádza z tradície, zo súčasných potrieb a z porovnania s inými fakultami podobného zamerania v Európe. Kreditný systém štúdia vytvára predpoklady na aktívnejšie zapojenie študentov do pedagogického procesu. Umožňuje im, aby si čiastočne prispôsobovali štúdium svojim záujmom a realizovali vlastnú predstavu o svojom smerovaní. Fakulta vytvára priestor na harmonizáciu vzdelávania, posilňuje teoretický základ štúdia s cieľom naplniť univerzitný charakter štúdia. Absolventi SvF majú široké uplatnenie v praxi. Sú kvalifikovaní pripravovať, projektovať, organizovať a riadiť výstavbu objektov pozemného a inžinierskeho staviteľstva, vodného hospodárstva, vykonávať a riadiť práce v oblasti geodézie a kartografie. Sú schopní pracovať v investičnej a hospodárskej sfére, vo výskume či výchovno-vzdelávacích inštitúciách, výpočtových strediskách a sú pripravení aj na súkromné podnikanie.

Mapa

Vymeniť Štart/Cieľ

Hodnotenia používateľov

1 reviews

Celkové hodnotenie 
 
3.4
Kvalita výučby 
 
3.5  (1)
Náročnosť štúdia 
 
4.5  (1)
Možnosti uplatnenia v praxi 
 
4.0  (1)
Mimoškolské príležitosti 
 
3.0  (1)
Technické vybavenie školy 
 
2.0  (1)
Úroveň stravovania 
 
3.5  (1)
Ste už zaregistrovaný?
Ohodnotenie (vyššia hodnota - lepšie hodnotenie)
Kvalita výučby
Náročnosť štúdia
Možnosti uplatnenia v praxi
Mimoškolské príležitosti
Technické vybavenie školy
Úroveň stravovania
Komentáre
Média budete môcť pridať po pridaní Vášho hodnotenia
(aktualizované:: 04. september 2016)
Celkové hodnotenie 
 
3.4
Kvalita výučby 
 
3.5
Náročnosť štúdia 
 
4.5
Možnosti uplatnenia v praxi 
 
4.0
Mimoškolské príležitosti 
 
3.0
Technické vybavenie školy 
 
2.0
Úroveň stravovania 
 
3.5
Nahlásiť nevhodný komentár Reakcie (0) | Bol pre vás tento komentár užitočný? 0 0

Obľubené užívateľmi

Ďalší užívatelia, ktorí sa zaujímajú o
STU - Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta
Cron Job Starts